Снимки на задръстена от пластмасов боклук река, минаваща през разложкото село Елешница, взривиха социалните мрежи.  Вместо с вода, коритото на реката е пълно с хиляди бутилки, кофички и парчета стиропор – едно ужасно бунище, резултат от човешка безотговорност. 

В коритото на реката има мъртви животни и риба. Сметището е толкова голямо, че се налага тежка техника да помогне в бъдещото му разчистване.

Кметът на Елешница Сашо Мицин отговори, че отпадъците са стигнали до мястото вследствие на пролетното пълноводие на р. Места и трите реки, които се вливат в нея – Черна Места, Клиница и Глазне. По думите му боклуците от трите притока са се струпали на това място. 

„Всичко, изхвърлено в коритата на реките, е стигнало до тук и сега виждаме крайния резултат“, допълни Мицин. 

Жители на селото разказаха, че са останали потресени от гледката. Те обясниха, че предстои коритото да бъде почистено и очакват необходимата за целта техника. Планувано е това да се случи следващата събота, а желаещи да помогнат не липсват. 

В момента клони и дървета са затлачили канала и реално са ограничили разпространяването на боклука. А новоизградени диги ще предотвратят бъдещо замърсяване в точи участък.