ВКС потвърди присъдата срещу Марин Петров за опит за убийство на Януш Сотиров – син на Кирил Киров с псевдоним „Японеца“. Тричленен състав на съда оставя в сила присъдата от 25 октомври 2018 г. по делото на Софийския апелативен съд (САС). Решението е окончателно, съобщиха от съда, пише БГНЕС. 

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание. 

С първоинстанционната присъда на Софийския градски съд Марин Петров бе признат за виновен в това, че на 2 май 2015 г. в гр. София, кв. „Факултета“, в съучастие като извършител с Георги Петров, който е подбудител на деянието, е направил опит умишлено да умъртви Януш Сотиров с огнестрелно оръжие. 

На Марин Петров е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години. Подсъдимият е признат за виновен и за държане на огнестрелно оръжие без надлежно разрешение, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години. Определено е едно общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години. 

С присъдата на СГС Георги Петров е признат за виновен в това, че в съучастие като подбудител, склонил съучастника си Марин Петров умишлено да умъртви Януш Сотиров, като в резултат на това Петров направил опита за убоийство. На подсъдимия Георги Петров е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, чието изпълнение е отложено за срок от 4 години. 

С въззивната присъда на САС е отменена частично първоинстанционната, като Георги Петров е оправдан. 

Тричленният състав на ВКС намира и двете касационни жалби за неоснователни. Върховните съдии са категорични, че фактическите констатации за хронологията на събитията не са изведени единствено въз основа на показанията на посочения кръг лица, а след съвкупна преценка на събраните преки и косвени доказателства – показания, заключения на назначените експертизи, протоколи за оглед на местопрестъплението, за снемане на обтривки от ръцете Марин и Георги Петрови, за доброволно предаване на дрехите на Януш Сотиров и др. 

Според върховните съдии при оценката на доказателствата САС не е допуснал нарушение на процесуалните правила и професионално е защитил вътрешното си убеждение за виновност на подсъдимия Марин Петров и по двете му обвинения. 

Материалният закон е приложен правилно, като присъдата не почива на предположения, както твърди защитата, категорични са върховните съдии. 

Относно доводите за явна несправедливост на наказанието в мотивите на решението на ВКС се подчертава, че то е отмерено съобразно изискванията на закона, като са отчетени степента на обществена опасност на деянието и дееца.