За тревожен ръст на необслужваните бързи кредити през първите  три месеца на годината сигнализират от Комитета за защита на потребителите.

По официални данни на БНБ размерът на раздадените и необслужени бързи заеми от началото на януари до края на март надхвърля 342 милиона лева.

За една година лошите заеми намаляват с 11,8 на сто или с 45 милиона и 800 хиляди лева. В сравнение с края на декември 2017 година обаче те се увеличават с една десета от процента или 400 хиляди лева и така прекъсват тренда на намаление, продължил от края на юни 2015 година. 

От Комитета за защита на потребителите изтъкват, че все повече стават нефинансовите институции, които отпускат кредити с лихви надхвърлящи понякога 40%. Предупреждават, че ползването им често се превръща в капан за граждани с ниски доходи и слаба финансова култура.

Акцентират също така, че голяма част от необслужваните кредити вече са в ръцете на колекторски фирми, които безпокоят длъжниците.