Красивото животно  било забелязано тази сутрин в двор на улица „Шипка“ в Смолян.

Неканеният гост изглеждал добре и не се притеснил от хората.

След появата на автомобили по улицата, сърната се уплашила от шума и си тръгнала, оставайки следи по снега.

По-късно дивото животно било забелязано и по друга улица в района. Хората предполагат, че сърната е била подгонена от диви животни през нощта и е потърсила спасение в града.