Парламентът прие на първо четене промените в Закона за водите, които бяха предложени след наводнението в село Бисер.

Промените предвиждат министърът на регионалното развитие и благоустройството да води регистър на всички съоръжения във водния сектор с данни за тяхното техническо състояние и параметри.

Промените дават повече правомощия за контрол на държавата върху водните съоръжения.

Язовирите от държавно значение ще се управляват от министъра на икономиката.

За всички съоръжения ще бъдат определяни оператори, които ще следят за безопасността на населението.