От днес започват консултациите на Националния осигурителен институт (НОИ) затова кой начин за изчисление на пенсията е по-добър.

Мобилни екипи в сградите на общините вече разясняват сметките на хората. Консултациите се извършват в териториалните поделения на НОИ и в изнесени приемни.

Като в изнесените приемни това се случва по график, който е обявен на видно място, съгласуван е с кметовете по места. Новите пенсионери могат да проверят в тяхната община кога ще има експерти от НОИ.

Хората и сами могат да направят сравнение чрез актуализирания електронен калкулатор на сайта на НОИ.

При консултациите кандидат-пенсионерите трябва да са избрали сами трите си най-добри години преди 1997 г. и да носят документ, удостоверяващ дохода им за тях. Те се третират като трета категория труд, реалната се установява след официалното подаване на документи.

Експертите попълват данните в електронния калкулатор, който изчислява прогнозни стойности по двете методики.

При реалното изчисление на пенсията сметките е възможни да се разминат и заради промяната в средномесечния осигурителен доход за страната, който също се взема предвид. Електронният калкулатор е достъпен и на сайта на НОИ, и пази историята на всяко изчисление с него. Така могат да се проследят евентуални грешки, ако хората си го попълват сами.
Новите пенсионери ще могат да избират изчисление по старата методика до края на 2022 година.

Анализите показват, че старата формула ще е по-добра за хора с пенсия за осигурителен стаж и възраст, и за работа при тежки условия. Новата – за инвалиди, учители и полицаи.

НОИ ще осигури консултации във всички общини в страната до края на месец май.