Одобрявате ли решението на правителството за Пирин?