Според 51,3% от 2018 пълнолетни българи, участвали в национално анкетно проучване за езиковите нагласи към 12 правоговорни отклонения, т.нар. "мекане" - "пишеме", "четеме", "говориме", е правилно правоговорно явление. Това посочи доц. Красимира Алексова от СУ, представяйки резултатите от проекта "Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език".

Тя отбеляза, цитирана от БТА, че анкетираните са определили други 11 правоговорни явления високи оценки за неправилност, но за "мекането" са посочили, че е правилно.

Според проучването явлението "мекане" разделя общественото мнение на почти две еднакви части, защото повече от половината от анкетираните смятат, че то е напълно правилно, а другите 48,7% го определят за неправилно, каза доц. Алексова. Тя коментира, че всяко езиково явление, което е масова грешка или повече от хората я допускат, означава, че е езикова тенденция,
която много ясно атакува книжовната норма и трябва тези, от които зависи записването, кодифицирането на нормите, да извършат обстойно проучване дали това не е дублет или не става въпрос за промяна на нормата.

За 55% от анкетираните "мекането" е достатъчно благозвучно и за него се счита, че е говор, типичен за "българския запад - за шопите", но той е разпространен в три четвърти от българската езикова територия.