Протест и контрапротест пред Министерство на околната среда и водите – еколози твърдят, че реките у нас се отравят от от нарастващия брой водноелектрически централи по поречията им, а членове на ловно-рибарския съюз обвиниха екозащитниците в „зелен“ рекет.

Според Сдружение „Балканка” рибата в Струма, Въча и Бутуня е измряла след изпускането на дънна утайка. От сдружението искат оставката на министър Нено Димов, който според тях не е осъществил контрол.

Противниците им от ловно-рибарския съюз пък ги обвиниха, че спират развитието на икономиката. Искат и ограничение на защитените зони от НАТУРА 2000.

Вижте повече в репортажа на Денислав Борисов: