Парите от осигуровки у нас все повече намаляват и не стигат за пенсиите, сочи доклад на Националния осигурителен институт. За да се изплащат предвидените пенсии държавата компенсира с пари от данъците ни.

Експертите на НОИ прогнозират, че до 2070 година недостигът на приходите от осигуровки ще нарасне от 3,3 на 4,8 процента от Брутния вътрешен продукт.

Парите от осигуровки на младите не стигат за пенсиите на възрастните - проблемът не е от днес и се дължи главно на демографски причини, коментира Иван Нейков от Балканския институт за труда и социалната политика. Прогнозата обаче е, че недостигът ще нараства.

„Репубиканският бюджет допълва парите на НОИ, през годините този дефицит беше различен, имаше години, в които приближаваше 60%. Скритото послание в този доклад е - трябва да имаме нова демографска политика. Политиката, която се води досега не дава нужния резултат“, заяви Иван Нейков.

Засега 34 от всеки 100 души у нас са в пенсионна възраст, а прогнозата е след 50 години да станат 50 на 50.

Министърът на труда и социалната политика не вижда притеснения в прогнозата на НОИ и отчита напредък в борбата срещу недостига.

„За тази година например в бюджета 65% са осигурителни вноски, а по данни на последното тримесечие към 31% са средствата от държавния бюджет. Предполагам, че до края на годината ще успеем да изпълним заложения план 33% да бъдат парите от държавния бюджет“, заяви Деница Сачева.

Годишното увеличение на средния осигурителен доход на българина до 2070 г. също ще намалява, сочи прогнозата на НОИ на база сегашната политика. При нови мерки от страна на управляващите в този период, картината би могла да се промени, уточнява Иван Нейков.