Националната агенция по приходите изпрати предупредителни писма до 11 600 фирми, които според приходната администрация имат нелогично високи материални запаси, които са трупани с години.  Общият рамер на стоката на склад в тези фирми е 9 млрд. лв. 

Приходата агенция ги прикани повечето от тях да ги отчетат като реализирани продажби, каквито според НАП те най-вероятно са и да си платат данъците за това. 

Тези активи представляват съхранявани на склад стоки, материали или продукция.

Противоречи на логиката

Икономическата логика изключва трупането на материални запаси в продължение на години. Имаме основание да мислим, че в част от случаите тези активи не съществуват, но без да са платени дължимите данъци, каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Димов.  

Преди да започнем с контролните мерки обаче, провеждаме тази информационна кампания, като даваме възможност за доброволна корекция. Този подход е много по-ефективен и справедлив спрямо бизнеса, допълни той. 

Сред наличните стоки има голямо разнообразие от облекла и обувки, битова техника, промишлени стоки, резервни части за автомобили и много други. 

От НАП смятат, че част от тези стоки да са отдавна продадени без документи или да липсват по други причини.

Получателите на писмото имат възможност да направят съответните счетоводни операции до края на годината, като начислят дължимия ДДС за липсващата стока и отразят това в годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци за 2021 г. 

С определена категория от фирмите ще бъдат проведени и телефонни разговори в следващите месеци, а на най-рисковите дружества ще бъдат възложени инвентаризации – проверка от НАП, при която се описва цялото налично количество на стоките. При установени несъответствия ще започнат проверки и ревизии. 

Проверки и за касови наличности

През юни подобна проверка бе стартирана срещу 13 700 фирми, които са посочили че държат в брой над 100 000 лв., т.е суми в брой за поне 1.37 млрд. лв.

Данъчните обясняват, че често при проверки сумите не биват откривани и съответно фирмите са си спестили облагането им.