Световна класация за достъпа на домакинствата до интернет поставя България на последно място сред страните в ЕС.

Според данните на „Интернет уърлд статс” (Internet World Stats) достъп до интернет имат едва 59,8% от българите. Средната стойност общо за 28-те страни в съюза е 85%.

В България, чието население е от 7 045 259 души, потребителите на интернет са 4 213 065 (т.е. 59,8% от населението). Потребителите на социалната мрежа „Фейсбук” у нас са 3,3 млн. души (т.е. 46,8% от българите).

Малко преди нас, но отново на дъното на класацията, са Румъния с 62,8% и Гърция с 66,1%.

На обратния полюс са Дания - с 95,9% пенетрация на интернет, Люксембург – с 95,2%, Естония – с 95,1%, Нидерландия – с 94,8% и Ирландия – с 93,8.

Данните на Националния статистически институт (за 2016 г.) у нас се различават, но с малко – общо за страната е процентът на хората с достъп до интернет е 63,5%. Най-висок е този показател в Североизточния район на страната (67,3%), а най-нисък – в Северозападния – 58,6%.