Европейският съюз с рекордно висок рейтинг сред европейците заради брекзит, показват данните на Евробарометър за септември.

62% от европейците смятат, че членството на страната им в съюза е нещо добро. Това е най-високият процент за последните 25 години. А 68 на сто смятат, че страната им е спечелила от членството.


Това е най-високият процент измерен през последните 25 години. В България подкрепата е значително по-ниска от средната за ЕС: 55% от анкетираните смятат, че членството на страната ни е нещо добро.

В същото време, процентът на българите, които смятат, че България е спечелила от членството си в Европейския съюз е 60%, което представлява увеличение с три процентни пункта от проучването през април 2018 г. 

Почти всички резултати, измерващи подкрепата за ЕС, показват значителен възход след референдума в Обединеното кралство през 2016 г., което предполага нарастващо безпокойство в целия континент по отношение на въздействието, което ще има Брекзит, както и все по-голямата осведоменост за ползите от членството в ЕС.

53% от анкетираните смятат, че Брекзит ще има отрицателни последици за Европейския съюз в бъдеще. В същото време, запитани как биха гласували ако утре в България се проведе референдум за членството на страната в ЕС, 59% от анкетираните българи биха подкрепили оставането в Съюза. Това е значително по-ниско от средния резултат за целия ЕС - 64%.

Снимка: btvnovinite.bg

Не всички новини от проучването обаче са добри. Въпреки значителната и нарастваща подкрепа за ЕС като цяло половината от анкетираните не са доволни от посоката, в която се движи Съюзът, като резултатите по отношение на собствената им страна са подобни.

Що се отнася до имиджа на Европейския парламент в ЕС, близо половината от запитаните българи – 47% имат положително отношение към Европейския парламент, което е с 15% над средното за ЕС ниво. Една трета от анкетираните европейци имат положително мнение, една пета  – отрицателно мнение, а относителното мнозинство остават неутрални.

Увеличава се информираността за европейските избори през следващата година, като 41% от европейците и 42% от българите правилно идентифицират датата на изборите през май 2019 г. – и в двата случая това е увеличение с девет пункта спрямо април т.г. Процентът на българите, които все още не могат да кажат кога ще се проведат изборите, обаче остава висок – 52% спрямо 44% от европейците.

През изминалия шестмесечен период приоритетите на гражданите за предизборната кампания претърпяха съществено развитие. Имиграцията сега е на първо място в дневния ред на европейците, следвана от икономиката и  младежката безработица, докато борбата с тероризма е на четвърто място с 44%. В България икономиката продължава да бъде на първо място , следвана от имиграцията и социалната защита на гражданите.