Държавата подпомага пострадалите при бедствия, които нямат средства да се застраховат. Идеята да бъде приета на редовното заседание на Министерския съвет с проект на Закон за подпомагане при бедствия.

Според проекта Агенцията за социално подпомагане решава кои пострадали при бедствия нямат възможност да застраховат имуществото си, а държавните органи ще преценяват размера на щетите.

Средствата от централния бюджет ще достигат до хората, които имат нужда от подпомагане при бедствия, през бюджета на Министерството на труда и социалната политика, респективно Агенцията за социално подпомагане.

Подпомагането може да бъде до размера на данъчната оценка на имота, според проекта.

„С предлагания нов модел за подпомагане на пострадалите от бедствия не се променя принципът за доброволност на застраховането на личното имущество, но положителен косвен ефект от предлаганите промени е да се стимулира сключването на застраховки и подобряването на застрахователната култура на гражданите”, се посочва още в решението на МС.