Гърция е поредната страна от Европейския съюз, която криминализира сексуалния тормоз, а препоръките на Европейската комисия са всички държави от съюза да приемат подобни закони. Репортаж на Мария Спасова.

Според изследване на университета в гръцкия град Патра 67 % от гъркините са били жертва на сексуален тормоз на работното си място, а 10 процента от тях са ставали обект на нежелано сексуално внимание повече от един път.

Димитрис Кондос, главен секретар на Министерството на заетостта на Гърция: "Според новия закон сексуален тормоз е всеки вид нежелано поведение, изразено с думи или жестове, което има сексуален подтекст и цели унижаване на достойнството на обекта на това поведение."

Нормативният акт определя като задължение на работодателя въвеждането и спазването на морален кодекс на поведение на работното място.

Сексуалният тормоз в Гърция ще се наказва със затвор от 6 месеца до 3 години, с глоба най-малко 1000 евро, а ако в престъплението е замесен работодателят, предприятието му дори може да бъде закрито.

Доказването на сексуалния тормоз в съда, обаче е деликатен въпрос, още повече, че много негови жертви предпочитат да премълчат за инцидента.
Стелиос Гонатас, председател на сдружението за защита на жертвите на сексуалния тормоз: "Жертвите са най-вече хора без университетско образование, които заемат позицията на секретарка или помощник, работят в тясно сътрудничество с началника си, който така намира удобен случай да изрази някакво сексуално намерение. Възрастта им обикновено е от 18 до 30 години. Досега в гръцкото правораздаване не ми е известен случай на упражнен сексуален тормоз върху мъж. Доказването на сексуалният тормоз в съда е доста трудно, тъй като това е едно престъпление, което не оставя материални следи, а и най-често няма свидетели. Жертвите на сексуалния тормоз рядко търсят правата си в съда, защото досега не се чувстваха достатъчно защитени законово. С новия закон това положение ще се промени. “

Новият нормативен акт регламентира и еднаквото третиране на жените и мъжете на работното място. В Гърция обаче законът не се приема еднозначно. Много жени го определят като феминистко-пуритански, а мъжете се усмихват иронично и казват, че флиртът е част от средиземноморската им култура.