Той ще присъства на урок по история във второ училище "Проф. Маринов" и ще има дискусия с ученици от 11 клас от същото училище.
Министър Атанасов ще разговаря с областния управител на Търговище Бехчет Керим и с кмета на общината Красимир Мирев. Акцент в разговорите ще са оптимизацията на училищната мрежа и проблемите, свързани с учителския труд и възнаграждения. Министърът ще обсъди актуални въпроси на образованието с учители и директори на училища в региона.