До 15 септември по едно масово училище и 3 детски градини във всяка от 28 области в страната трябва да станат достъпни за децата с увреждания.

Ще бъдат изградени асансьори, рампи, ще бъдат пригодени санитарнтие възли, ще се маркират контрастно стълбищата и парапетите и местата за отдих на деца с увреждания.

Общините сами трябва да финансират архитектурните промени в училищните сгради. Учебните заведения все още не са избрани.

Предвижда се в един клас да има по две деца с увреждания. Те ще получат необходимите им помагала, за да усвояват по-лесно уроците.

Ако учител иска писмено да изпита незрящо дете, трябва да му осигури контролна работа с брайлови букви.

Специални облекчения ще има и за децата с увреден слух. Те ще бъдат изпитвани от учител, който владене жестомимичната реч.

Започва обучение на учители и директори на масовите училища и детски градини как да бъдат в помощ на деца с увреждания в клас. Според Националния план в регионалните инспекторати ще бъдат назначени експерти по интегрирано образование.

Задачите в документа трябва да бъдат реализирани до 2007 година. Засега не са осигурени пари за изпълнението на плана.

1 280 българчета с увреждания учат в обикновени училища. 15 000 са децата с увреждания в специализирани учебни заведения.