Искане за снемането на имунитета на прокурора Николай Колев също не е било обсъждано.

Жалбите срещу решенията на Висшия съдебен съвет са обработени и парафирани от председателстващия Съвета в задължителния тридневен срок и веднага след това са били изпратени във Върховния административен съд.
Всичко това е станало няколко дни преди днешното заседание, съобщи говорителят.

Днес са били обсъждани редовни кадрови и дисциплинарни въпроси и са били предложени за наказание редица магистрати. Никой от тях не е свързан с последните скандали в съдебната система.

Висшият съдебен съвет не е компетентен да взима отношение по жалбите, това е работа на Върховния административен съд, каза още говорителят на Съвета.
Според него, оспорването на легитимността на избора на Главния прокурор, председателя на Върховния касационен и на Върховния административен съд е възможно да стигне до Конституционния съд, тъй като те са утвърдени с президентски указ.

Личното мнение на Иванов е, че жалбите са недопустими, тъй като не са подадени в законовия срок и са неоснователни, тъй като не може да се установи дали гласуването на членовете на Висшия съдебен съвет, за които се твърди, че са нелегитимни, е повлияло при избирането на висшите магистрати.