Представители на министерства и институти по образование, на университети и експерти от комисиите към ЮНЕСКО в 15 страни от Централна и Югоизточна Европа ще участват в започващия днес Балкански консултативен семинар по образованието. Организатори на форума са Националния институт по образование към Министерството на образованието и науката и ЮНЕСКО.