Научни работници, университетски преподаватели и учители от частни училища ще участват в научно-практическа конференция "Алтернативни тенденции в частното училищно образование", организирана от Българската асоциация на частните училища и СУ "Св. Климент Охридски". Конференцията започва днес.

Асоциацията на частните училища съществува от 1997 година и обединява 37 частни училища, 7 професионални колежи от София и страната и 5 частни детски градини. Конференцията е по повод 5-годишнината на асоциацията и 10 години частни училища в България. На форума ще се обсъди управлението и нормативна уредба на частното училище, философията на образованието в него, училищната среда и качеството на образованието. Ще бъде представено и изследването "Алтернативни тенденции в частното училищно образование", извършено в периода юни-септември тази година от екип от Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет.