1,2 милиарда лева са загубите и пропуснатите ползи на държавата от лоша приватизация за последнитe 8 години, съобщиха от Агенцията за следприватизационен контрол.

В двеста приватизирани предприятия има опасност от източване на дружествата и сигнали за това са дадени на НСБОП и Икономическа полиция, съобщиха от Агенцията за следприватизационен контрол. Проверени са 2 500 от общо около 6 000 приватизационни сделки между 1994-та и 2001-ва година. Установено е, че нанесените щети и пропуснатите ползи на държавата са за 1,2 милиарда лева. Основната част от тази сума е от неизпълнена инвестиционна програма на купувачите или неспазване на ангажиментите за разкриване на нови работни места. Много от купувачите не са платили закупените от тях дружества, а вече ги разпродават.

"Според мен, основната причина за това, че купувачите не изпълняват задълженията си, е влошеното им икономическо съкстояние. Това в най-пална степен се отнася за РМД-тата", каза Аксиния Славчева, изпълнителен директор на Агенцията за следприватизационен контрол.

Неизрядните купувачи не изплащат и неустойките, които им начислява държавата. От 163 милиона лева неустойки по 116 сделки са събрани по-малко от 5 милиона лева. От Агенцията предлагат законови промени, които да позволят бързи фалити на дружества в тежко положение, а събирането на задълженията им да бъде поето от Агенцията за държавните вземания. Сред проверяваните в момента дружества са Авиокомпания "Балкан", "Мадара"-Шумен, продажбата на туристическите комплекси, химическите и военните заводи.