Решението лишава 4 парти от "Синята коалиция" от представители в избирателните комисии