Чия отговорност е грижата за историческото ни наследство?