Под границата на бедност са 22,4% от домакинствата, или близо 1,6 млн. души