След идеята у нас да се въведе обучение на две скорости проверяваме прилага ли се тя в чужбина.

Примерите са от Великобритания и Германия.

Обединеното кралство

От десетилетия във Великобритания се съобразяват със знанията на всеки ученик. Така децата учат по различни програми.
В средното образование има избор от 40 предмета с академична или професионална насоченост.
По-академичните деца могат да изберат история, география, социология, икономика. Изборът за останалите деца е сред по-практични предмети като готварство, хотелиерство, дизайн. В продължение на две години те правят курсова работа и държат изпит, но този изпит е само една трета от  крайната оценка.

Федералната република

В Германия обучението може да продължи или до 10., или до 13. клас.
Системата на средното образование включва три вида училища с различна трудност на обучение и различна реализация след завършването им – в професионално училище, колежи или университет. Първоначално решаващ е успехът на ученика до 4. клас.

Учителят е този, който дирижира информацията, а не учебника, казват експерти. И допълват, че у нас идеята за две нива на обучение – базисно и за напреднали, със съответните учебници, няма да създаде чувство на неравноправие между децата.

Предложението тепърва ще бъде подложено на обсъждане.