Заповед за събаряне на 5 постройки в "Летния сарай" в парк "Росенец" е издала бургаската община. Две от тях са изградени без никакви документи върху частна земя и тази заповед се обжалва от собственика.

Снимка: bTV

Дори и да се стигне до събаряне на постройките, вероятно процедурата ще е от догодина, обясни областният управител Вълчо Чолаков.

Снимка: bTV

„Следва да назначим вещо лице, което да определи стойности за премахване на различните постройки. На база на тези стойности следва да се поискат финансови средства от МС. След това се обявява по реда на Закона за обществените поръчки процедура за премахване на всяка една от постройките чисто юридически като забава може да се получи във връзка с получаването на финансовите средства. Може да не са за тази календарна година, все пак сме на края, и да са в началото на следващата. Ако някой обжалва самата процедура за обществена поръчка, също може да се продължи като някакъв срок от време. Законът е категоричен, при установено незаконно строителство и влязъл в сила административен акт, то също следва да бъде премахнато“, заяви Чолаков.

Голяма къща с три етаж надолу е изградена върху скалите и е без ясен собственик, изпълнител и строител, като е построена върху държавна собственост.

Снимка: bTV

2-етажна постройка на плажа и павилион за охранители също трябва да се съборят. Според институциите обектите са издигнати също незаконно върху държавна собственост.

Други две постройки също имат издадени заповеди, оранжерия и двуетажна постройка пред кея нямат документи. За тях обаче са постъпили възражения от фирмата „Хермес Солар“, които общината ще разгледа.

Снимка: bTV

Според общинския съветник Димитър Найденов обаче пътят до плажа трябва да бъде узаконен, за да го ползват гражданите.

„Няма как да бъде узаконен този път, той също следва да бъде премахнат като незаконен строеж, за да има път там и да бъде нанесен в кадастъра, трябва да има подробен устройствен план, който да предвижда такава улична или пътна връзка“, обясни областният управител Чолаков.