Националните и регионалните музеи в страната ще бъдат отворени за организирани ученически посещения днес. Част от тях ще бъдат със свободен вход, а в други таксите ще са минимални.

В деня след вота децата ще могат да разгледат безплатно музеите и Ботаническата градина към БАН, както и институтите й.

Понеделник е обявен за неучебен, но присъствен за учениците и учителите от училищата, в които има избирателни секции. Ръководствата им ще организират спортни прояви, дейности по интереси, посещения на музеи, галерии, театри или други културни институции, както и на фирми и предприятия с цел кариерно ориентиране на децата. В някои училища ще се провежда нормален учебен процес.

В понеделник учениците могат да посетят общинските културни институции като галерии, театри, библиотеки, читалища, както и националните и регионалните музеи. Отворени за ученически групи ще са още Националният природонаучен музей, Археологическият, Етнографският и Антропологичният музей към БАН, Националната лаборатория по компютърна вирусология и част от институтите на академията.