Продължава забраната за консумация на питейната вода за жителите на селата Цар Асен и Росен. Въпреки взетите мерки, ситуацията с преливането на водоема на рудник „Цар Асен” не е овладяна.

За да се избегне риска от екокатастрофа, се взимат по-сериозни мерки.

Втори ден от чешмите на хората в село Росен тече вода със странен цвят и мирис. Част от хората се спасяват като точат вода от кладенците, за които са сигурни че не са замърсени

От здравната инспекция заявиха, че манганът и желязото в питейната вода са в нормата, но чак утре ще има окончателен резултат дали водата е годна за пиене.

„Към момента е дадена инструкция на кметовете на селата да не се ползва за питейни нужди водата”, посочи директорът на РЗИ Пазарджик Фани Петров.

Киселинните води от рудника продължават да се изтичат в реката. От „Еко Медет” заявиха, че имат назначен човек, който да следи за нивото, но се оправдаха с падналото голямо количество дъждове.

„Когато има валежи всеки ден се проверява ,не е задължително да се ходи всеки ден. Когато няма валежи - през ден-два”, обясни управителят на предприятието Костадин Хараланов.

За овладяване на ситуацията тази вечер се включват по-мощни помпи, които да намалят нивото на водата във водоема, за да се спре изливането на отрови.