Екоакция срещу сега действащия начин за унищожаване на болнични отпадъци се проведе във Варна. В една от болниците в града беше разпънат 9-метров транспарант срещу изгарянето на опасните биологични отпадъци.

Болничните отпадъци се унищожават в специални места, наречени инсинератори. У нас има само един за цяла България. Освен че излиза скъпо болниците да извозват биологичните отпадъци, е и опасно, твърдят екоактивисти.

„Там, където има инсинератори, заболяванията от рак се увеличават с 20 процента сред населението, защото от комините на инсинераторите излизат диоксини и тежки метали и наночастици, които причиняват тези заболявания. Те се отделят именно при процеса на изгаряне”, обясни Илиян Илиев от Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие - Ванра.

Затова екоактивистите настояват в болниците да се въведат нови и по-евтини технологии за обработката на биологичните отпадъци.

„Това са автоклавирането и микровълновите фурни. След като биологичния отпадък мине през такава обработка, той на практика вече не е опасен отпадък. А при инсинераторите това, което е важно да се знае, е, че се отделя токсична пепел в следствие на изгарянията, за която трябват отново сметища с много строг режим токсичен”, допълни Илиев.

Според изчисленията на зелените активисти новият начин за обработка ще намали поне наполовина общото количество на болничните отпадъци.