Първа трудова борса за предстоящия летен сезон се провежда в Бургас. Освен българи, в нея могат да участват и украински бежанци, получили временен статут за пребиваване у нас.

Организираното от Агенцията по заетостта събитието протече при голям интерес. Над 1200 са предварително обявените свободни работни места, като става въпрос предимно за сезонна заетост. Търсят се помощник-готвачи, камериерки и администратори, а заплатата е средна за страната.

Украинци, бягащи от войната, също проявиха интерес, като те са готови да работят каквато и да е работа. Въпреки несигурността около войната в Украйна, хотелиерите по Черноморието се подготвят за сезона и се надяват кризата за кадри в сектора отчасти да бъде решена именно с наемането на украинци.

"Предлагаме работа за цялостен персонал - хотелско домакинство, администратори с чужди езици, готвачи, сервитьори, сладкари, общо взето в един хотелски комплекс цялостно обслужване", казва Божидар Николов, маркетинг мениджър в хотел.

"Не знам езика, тук не мога да практикувам моята професия, за това сме съгласни на каквато и да е работа, която ще ни позволи да живеем", споделя Наталия от Харков.

"Завършила съм като готвач, работила съм като готвач, като камериерка, хигиенистка съм била", казва Татяна.

"Може би 80% или повече са свързани със сезона и с туризма. На фона на ниския брой безработни в общината едва ли не за всеки регистриран има и работно място заявено", казва директорът на Бюрото по труда в Бургас Живко Янакиев.

До края на месеца подобни трудови борси ще има още в Русе и Варна, а през май и в София.