Земеделските производители ще получат 1,4 млрд. лв. евро субсидии в рамките на кампанията за директни плащания.

От тази година се променят правилата за кандидатстване. Всички стопани трябва да разполагат със задължително „правно основание”, за да им бъдат отпуснати средствата.

Плащанията ще се разпределят по 6 основни схеми, които са качени на сайта на земеделското министерство. Приоритет са млади фермери, като за тях са отделени 7 милиона лева.

За да им бъдат отпуснати субсидии, те трябва да са до 40-годишна възраст и да се занимават със земеделие за първи път.