Промени в Закона за водите, с коит се въвежда принципа „замърсителят плаща”, предлага служебният кабинет. Законопроектът бе одобрен на правителственото заседание в сряда.

Предложените промени са в изпълнение на предварителните условия за предоставяне на средства от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г.

Отстраняват се пропуски в транспонирането на две директиви с цел избягване на процедури за нарушение. Отменят се и някои наредби към закона поради осъвременяване на нормативната база с европейското законодателство и по-доброто му прилагане.

С новите текстове се ускорява процесът по определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. Въвеждат се разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на програмите от мерки към нея с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в морските води.

  • Президентът даде блестяща оценка на премиера, който назначи
  • Близнашки е истински български професор, не е правил чистка
  • Служебното правителство изпълнило 90 на сто от ангажиментите си
  • Агенцията за българите в чужбина има нов зам.-председател
  • Полицаи, пожарникари, военни и охранители от затворите излизат на протест
  • Кабинетът увеличава помощта за отопление
  • Грудев: 70-98 млн. евро е потенциалната загуба по ПРСР
  • Възстановяването на част от спрените евросредствата ще стане до месец
  • Митов: Българите в „Ислямска държава” да бъдат криминализирани
  • Президентът връчи орден „Стара планина” на посланиците, подкрепили протестите срещу Орешарски