Процесът за преминаване към електронно правителство, от което всеки гражданин по интернет да може да получи свидетелство за съдимост или друг административен документ, е започнал през 2002 г. с развитие на стратегия. Затова до момента вече има „неща, които работят” в тази посока, като НАП, НОИ, Митници и т.н.. Те са „електронизирани, работят, въпросът е да си говорят помежду си, да имат един портал с достъп до цялата си информация”.

Така министърът за развитие на е-правителството Роман Василев обясни пред bTV задачата на първото по рода си ведомство в България. По думите му към момента се приоритизират 20-30 от най-ползваните административни услуги в страната като свидетелство за съдимост, за граждански статус и т.н.

Министърът обеща още поне 50 електронни услуги в Софийска община, а след това е в Пловдив. „Оттам ще се популяризират тези неща в цялата страна”, каза още Василев.

Сериозно съпротивление

За първи път фирмата, която изгражда самата система на електронното правителство показва част от направеното до момента - нормална електронна страница с множество опции и препратки към различните институции. С няколко прости кликвания всеки ще може да получи свидетелство за съдимост, болничен или каквато административна услуга му е нужна по интернет и без да плаща такси. Освен това електронната платформа трябва да ограничи корупцията сред чиновниците – оттам идвала сериозната съпротива към проекта.

„Това е една от причините да се бави, защото има сериозно съпротивление от средно и по-ниско управленско ниво - съвсем реално тези чиновници разбират, че някои от тях може да станат ненужни. Може да се проследи много добре какво работят или какво не работят. И всеки опит за не много коректно отношение към гражданите може да бъде предотвратен или най-малкото лесно идентифициран”, обяснява Веселин Тодоров, фирма-изпълнител на проекта.

Изпълнителят обяснява забавянето и с липсата на пари - до момента финансирането е идвало почти изцяло от европейските фондове.

„Може би доста голям ресурс беше вложен в инфраструктура. Тя е важна и полезна, но електронното правителство може да върне в пъти инвестициите, които са вложени в него - най-вече от спестени такси и време на гражданите, преодоляна корупция, ускорени процедури, привличане на външни инвеститори, които ще виждат едни много по-лесни и прозрачни процедури”, допълва Тодоров.

Въпреки желанието на служебното правителство, процесът на създаването на електронната платформа не може да се ускори по тяхно време, защото трябва действащо Народно събрание да гласува държавни средства и нов закон с облекчени процедури.

Около 3000 са услугите, които в момента се предоставят на хартиен носител и които трябва да станат електронни. „Аз смятам, че е напълно реалистично да бъдат изградени всички основни компоненти след 4 години”, смята още експертът от фирмата-изпълнител.

Дори след пускането на електронното правителство ще има услуги, които ще останат само на хартиен носител - когато се изисква нотариална заверка, например. Това обаче ще бъдат изключения.