До този момент от проверките на екипите на Министерството на образованието и науката са депозирани три случая, свързани с некоректно поведение на квесторите към ученици по време на държавните зрелостни изпити, като се знае, че един от тях е бил в Перник.

Тава каза пред журналисти заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева, попитана дали през тази година има учители в страната, за които е установено, че са подсказвали на ученици на матурите или са имали некоректно поведение към тях, предаде БТА.

Тя добави, че може да има и други такива случаи с квестори, регистрирани при видеонаблюдението на матурите във всички изпитни зали. Регионалните инспекторати по образованието сега трябва да прегледат записите на съответни училища, за които имаме сигнали за нередности, или на случаен принцип да се провери видеонаблюдението по време на матурите.

Зам.-министърът разказа, без да назовава училището, че при първия от тези три случая, е установено, че квесторът излиза извън изпитната зала, което е нарушение на правилата, и училището е предприело необходимите мерки.

"Другите два случая са за нарушаване на правилата от страна на квестор - за некоректно поведение към зрелостниците. Това е станало на първата матура с един колега, а на втората матура има още два случая", заяви Ваня Кастрева.

Тя уточни, че „некоректно поведение” има, ако квестор позволи в изпитната зала на учениците да използват мобилен телефон или им позволи да подсказват или да преписват. Излизането от залата на квестор също е некоректно поведение по време на държавен изпит или говореното в коридора по телефона.

Попитана дали ще има уволнения за квесторите, Ваня Кастрева отговори, че това е по преценка на работодателя и отбеляза, че уволнението е изключително тежко наказание и би трябвало да се вземе предвид цялостното поведение на квестора и дали има той други наказания преди това.