Среден 3 за държавата в грижата й за децата. Оценката е на „Националната мрежа за децата“.

Всяка година над 400 деца, родители и професионалисти в грижите за децта изготвят така наречения „бележник“ с 8 ключови теми.

Най-висока оценка получава образователният сектор – добър 4, заради направената реформа и успешното дистанционно обучение през последните месеци.

Но държавата се е провалила по отношение на благосъстоянието на децата и закрилата от насилие.

Данните показват, че всяко трето дете у нас живее в риск от бедност. А случаите на насилие са се увеличили през 2019 г., като най-често те са вътре в семейството – 463, след това на улицата – 85, и в училище – 20.

Макар образованието да е с най-висока оценка остават и много нерешени проблеми. Например застаряването на учителите – само 6% от педагозите в системата са под 30 години.

Среден 3 държавата получава заради липсващата Стратегия за детето, Законът за социалните услуги и липсите в здравния сектор.

Георги Богданов, изпълнителен директор на „Национална мрежа за децата“. „Ние все още нямаме детска болница, това е единствената държава в ЕС без детска болница. Продължава да има недостиг на педиатри, на детски медицински сестри“, казва Георги Богданов, изпълнителен директор на „Национална мрежа на децата“.

Държавата малко е развалила успеха си спрямо миналата година. През 2019 г. общата оценка е била среден 3,30.