Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира повишаване на БВП на България от 1,5% за тази година и инфлация от 2,3%, съобщи АФП.

Фондът очаква умерено възстановяване на икономиките в Централна и Източна Европа през следващите две години. Забавянето идва заради слабото търсене от засегнатата от кризата еврозона.

Според МВФ в региона може да се очаква икономически ръст от 2,25% през текущата година и 2,75% през 2014 година.

В статистиката на МВФ България фигурира в графата развиваща се икономики в европейския регион, заедно с Полша, Румъния, Унгария, Литва и Латвия, заедно с Турция, Сърбия и Хърватия.

Според фонда се наблюдава стабилизиране в световната икономика и сигурността в икономическата активност се подобрява.

Въпреки това МВФ понижи прогнозите си за световния икономически ръст през 2013 година. Очаква се растежът да бъде 3,3%, като по-рано прогнозите бяха за 3,5%. Без промяна е очакването за следващата година – 4%.