Над 800 от язовирите у нас са опасни и имат нужда от ремонт.

416 от съоръженията, повечето общински, трябва бързо да бъдат ремонтирани, особено наложително това е за 18 водоема.

Снимка: bTV

Язовирът в бургаското село Винарско е един от водоемите в най-тежко състояние. Изпускателят и помпите не работят, а стената е пропукана.

"Сега в момента нищо не работи, тъй като го няма, то не че не работи, всичко е ограбено, запушено е",  каза Стайко Манев, кмет на с. Винарско.

 

Снимка: bTV

Местните обичат да ловят риба в язовира, който е на километър от магистрала "Тракия".

Снимка: bTV

"Най-опасното е, че има няколко села, които са под нивото на язовира.  Значи водата като мине, пред нищо не може да се спре, и селата, и магистралата просто ще бъдат унищожени", добави кметът.
 

Снимка: bTV

От метрологичния и техническия надзор признаха, че до миналата година дори не е било ясно колко точно са язовирите в страната. Надяват се до началото на есенните дъждове водоемите в най-тежко състояние  
да бъдат ремонтирани с пари от държавата.

„Това са сложни хидротехнически съоръжения. Не може да се сложи и да се вкарва на другия ден тежката инженерна техника”, заяви Кирил Войнов – зам.- председател на ДАМТХ.
 

Снимка: bTV

До тогава обаче се надяват  времето да е благосклонно.
 
„Опасност - да, нормално да има, защото вижте какво става с природата”, коментира още Войнов.
 
От Министерството на околната среда и водите всекидневно следят нивото на 52 язовира. Общият обем на водата в тях е с близо 10 процента по-малък от този през 2018-та.