Главният прокурор Сотир Цацаров е изпратил сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет с искане да се извърши проверка на забавени мотиви към присъда на Софийски градски съд, свързана с народния представител от „БСП за България“ – Светла Бъчварова-Пиралкова.

Снимка: БГНЕС

През 2009 година, като Председател на Управителния съвет на Селскостопанската академия, Пирлакова е сключила неизгодна сделка, с която е ощетила висшето училище с над 1,3 млн. лв.

Според обвинителния акт, в периода от 04.07.2008 г. до 28.06.2011г. Светла Бъчварова-Пиралкова е сключила договор за съвместна научно-изследователска дейност върху земеделска земя с „Литекс Комерс“ АД. Договорът е сключен за срок от 10 години, като „Литекс Комерс“ АД е следвало да заплаща на Стопанската академия по 17 500 лв. годишно или по 1,80 лв. на декар.

Агротехническите и икономическите експертизи, възложени от Софийска градска прокуратура са доказали, че в същия период, цената на арендата в района за земеделска земя е от 70 до 80 лева. При реална базова пазарна цена от 70 лв. за един декар обработваема земеделска земя, за отдадените по договора 9 726 дка, сумата би могла да бъде в размер на 680 835,68 лв.

В резултат  на сключения неизгоден договор от Светла Бъчварова-Пиралкова, на Селскостопанската академия е причинена вреда в размер на над 1,3 млн. лв. В хода на разследването са били  разпитани 26 свидетели, 4 вещи лица са изготвили назначените експертизи.

През 2016 г. Софийски градски съд обявява Пиралкова за невинна, прокуратурата е  протестирала тази присъда, с искане за отмяна и постановяване на нова, осъдителна присъда. До настоящия момент, мотивите към присъдата на първоинстанционния съд не са изготвени.

„Присъдата е обявена на 26.06.2018 г. и мотивите са в процес на изготвяне. Продължителността на изготвянето на мотивите е съобразено със сложността на делото и необходимостта да бъдат обсъдени, както всички събрани доказателствени материали, които надвишават тези, обсъждани от прокурора в досъдебното производство, така и съществените доводи на страните”,  заявяват в отговор от СГС.