29-ят ни контингент заминава за участие в мисия на НАТО в Афганистан. В състава му са 90 военнослужещи - национален елемент, взвод за охрана на летище Кандахар, щабни офицери и екип от съветници.

Национален командир на контингента е полковник Иван Ортомаров.

Взводът за охрана на летище Кандахар е сформиран от 60 военни.

Министърът на отбраната Николай Ненчев ще присъства на тържественото изпращане в Хасково.

Мисията "Решителна подкрепа" е подпомага афганистанските държавни институции и националните сили за сигурност във взаимодействие с афганистанското правителство, партньорите и другите международни организации, ангажирани в региона.