Априловската гимназия в Габрово отбелязва 24 май.

Директорът Снежана Рачевиц посочи, че училището е най-старата институционална сграда в страната, която действа като училище.

Запазени са реликви – книгата на учителите, в която първите портрети са на Васил Априлов и Неофит Рилски, Тодор Бурмов и първият учител чужденец – Карл Любек.