Здравната каса ще плаща напълно само един от видовете медикаменти , определени в позитивния лекарствен списък. Така ако касата дава 2 лева за едно лекарство, а то има и по-скъп аналог от 10 лева, пациентът ще трябва да доплаща разликата от 8 лева, ако избере по-скъпия медикамент.

Пределната цена ще се доказва на базата на сравнителен анализ с други лекарства от същия вид в България и в други 9 избрани държави. Така според експертите цените на медикаментите в България ще намалеят с около една трета.

Още една промяна в закона цели по-ниски цени. Производителите на лекарства могат да бъдат вносители и търговци на едро, но не могат да бъдат собственици на аптеки, не могат да бъдат такива и чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон.

Правото на производителите да са и търговци на едро ще намали влиянието на посредниците и надценките на производствените цени. Аптека вече ще може да открива всеки, но ръководителят й трябва да е магистър-фармацевт.

Разрешителните за нови лекарства за ракови и инфекциозни болести, СПИН, високотехнологични и биотехнологични продукти вече ще се издават само от Европейската комисия по лекарствата. Тя ще има право да инспектира и българските фармацевтични производители.

Новият закон за лекарствата регламентира и нови по-високи санкции. За производство и внос на медикаменти, които не са разрешени в България глобата вече е 50 000 лева. Санкциите за търговците на едро без разрешително са 20 000 лева, а за незаконни аптеки - 10 000 лева.
До 12 000 лева е глобата за реклама на медикаменти в лекарските кабинети и лечебните заведения.

Санкционирани ще бъдат и медии, ако рекламират хапчета, за които не е доказано, че имат лечебни свойства. Глоби се предвиждат и за фармацевтични фирми, ако се опитват да влияят на лекарите при изписването на определено лекарство.