За всички домакинства, чиито телевизори не могат да приемат цифров сигнал, трябва да бъдат осигурени безплатни приемници от специален фонд. Тази идея беше чута по време на публичната дискусия "Дигитализация на медиите: технология, политика, култура".

Последните проучвания от тази година на фондация "Медийна демокрация" показват, че над 60% от хората в България изкарват свободното си време пред телевизора. Именно тези хора са най-зависими от предстоящата цифровизация на ефирната телевизия у нас. В повечето случаи обаче телевизорите на тези хора не могат да приемат цифров сигнал, освен ако не се сложи специална приставка.  

"И през този фонд да се закупят крайните устройства, чрез които да се приема цифровия сигнал от телевизори, които досега нямат тези качества. Да се сложат тези приставки в най-засегнатите икономически слоеве и в никакъв случай върху тях не трябва да пада тежестта за цифровизацията - би било абсурдно", смята Георги Лозанов.

Според Лозанов, фондът трябва да е с капитал от около 50 млн. лева и да е за сметка на държавата и собствениците на дигиталните мултиплекси. Мнението на търговските телевизионни оператори е, че фондът трябва да осигури устройствата, но и да финансира информационни кампании за населението.  

"В различните държави, по различен начин се финансират подобни фондове, защото без финансиране, този процес не може да върви напред. Обикновено и мултиплекс операторите участват, но основно държавата. Телевизионните оператори, които са основен играч също, те най-вече участват чрез създаване на съдържание”, обясни Вики Политова - главен оперативен директор на "Би Ти Ви Медиа Груп".

Според експертите, хората в България все още не могат да оценят преимуществата на дигиталната телевизия. А те не са свързани само с по-доброто качество на картината и звука.

Срокът за преминаване изцяло към цифров ефирен сигнал е 2012 година. Според експертите обаче този срок е непосилен, защото отнема между четири и шест години.