Оперната прима представи учениците си, които ще участват