Президентът призова за бързо съставяне на легитимен кабинет след изборите