Европейският съюз ще наложи таван на бонусите на банковите мениджъри. Предвижда се ограничаване на премиите до една годишна заплата или най-много до две, в изключителни случаи.

Експерти от Еврокомисията, Европарламента и страните-членки изработиха компромисен проект, който ще бъде разгледан следващата седмица от финансовите министри.

„От 1 май в Европейския съюз и навсякъде по света ще бъде наложен таван на бонусите в съотношение едно към едно. Но не това е най-важното в новите банкови правила. Най-важното е, че европейските банки ще бъдат стабилизирани и ще бъдат способни по-добре да устояват на кризи”, обясни решеието Отмар Карас, представител на Eвропейския парламент

Новите правила са част от така наречение пакет Базел-3 и обхващат дейността както на всички банки на територията на Евросъюза, така и работата на европейските банки по света.

Ще бъдат разграничени по-ясно инвестиционните и кредитните дейности на финансовите институции, за да има по-голяма прозрачност на дейността им и да се ограничат финансовите машинации. Европейският съюз налага ограниченията заради голямото обществено недоволство от бонусите на банкерите във време на криза.

През последните години имаше случаи дори ръководителите на губещи банки да получават премии от по няколко милиона евро.