Втора помощ за гориво бе обявена от гръцкото правителство. Тя цели да намали цените, които растат всеки ден. Все по-често тук в Гърция се говори, че не е изключено да видим бензин на цени от 3 евро.

Помощта е еднократна, но покрива следващото тримесечие, а тези, към които е насочена, ще получат от 26,6 до 33,3 евро на месец. Или за тримесечието юли-септември един потребител, който отговаря на изискванията ще получи до 100 евро. Сумата варира в зависимост дали получателя живее в континенталната част на Гърция или на остров, защото там цените на горивата са по-високи.

Така, ако гръцки гражданин или постоянно пребиваващ потребява по 60 литра на месец и плаща 2,40 евро за литър бензин в континентална зона (например Атика), на него литъра всъщност ще му струва 1,96 евро. А ако живее на остров и там литър бензин е 2,55 евро (например Додеканези), за 60-те литра потребление, този човек ще плаща бензина на цена от 1,99 евро.

Субсидията ще бъде дадена под формата на електронна карта, която може да се използва на бензиностанции, докато гръцките граждани, които нямат възможност да използват смартфон, ще получат сумата в банкова сметка.

За хората, които изберат да използват цифрова дебитна карта обаче, размерът на финансовата подкрепа се увеличава с 15 евро (миналото тримесечие същата стимулираща сума беше 5 евро).

Така гражданите, които използват електронна карта ще получат субсидия в размер на 80 евро, а тези, които живеят на остров 100 евро.

От тази помощ могат да се възползват всички  жители на Гърция с деклариран доход за  2021 г. до 30 000 евро, увеличени с 3000 евро за всеки допълнителен член на домакинството не повече 45 000 евро, поясниха от  финансовото министерство.