Депутатите одобриха на първо четене предложението за въвеждане на доброволна казарма за срок до 6 месеца. Новите текстове са залегнали като промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и предвиждат всеки, който е пълнолетен, но няма навършени 40 години, да премине напълно доброволно два модула на военно обучение – начална военна подготовка и специална военна подготовка.

За „Лице в лице“ депутатът от „Обединени патриоти“ доц. Милен Михов обясни, че се дава възможност за подготовка на доброволен принцип – при младежите от двата гимназиални етапа, студентите и гражданите.

По думите му студентите – бакалаври или магистри, при желание ще могат да преминат обучение, което ще им даде възможност да получат званието „офицер от резерва“ и да постъпят на служба в доброволния резерв.

Той изтъкна, че срещу това държавата ще се ангажира да покрива част от издръжката за редовното следване на студента.

„На следващо място се въвежда т.нар. срочна доброволна служба в рамките на 6 месеца. Тя преминава през 3 етапа – индивидуална и специализирана подготовка за 3 месеца и още 3 месеца служба в редовете на въоръжените сили. Това е необходимо поради сериозните предизвикателства към системата за сигурност. Нямаме и достатъчен брой хора, които са преминали подготовка“, подчерта той.

Доброволците ще бъдат 6 месеца издържани от държавата. Изисква се средно образование, да са здрави и да не са осъждани досега, допълни още Михов.