Прави ли се достатъчно, за да има достатъчно лекарства за нуждаещите се?