Заради узаконения устройствен план на Царево България е застрашена от още наказателни процедури. Ако не бъдат взети мерки срещу застрояването в природен парк „Странджа”, ще бъдат нарушени три евродирективи, предупредиха екологични организации.

„В НАТУРА 2000 е позволен бизнесът, може да се строи, не трябва да се забранява, но трябва да се преценява колко точно - не трябва да е твърде много, не трябва да е увреждащо, трябва да е някакъв по-екологичен, по-екологосъобразен туризъм. Това става с екологична оценка. С други думи не може според тези директиви да има устройствен план без тази оценка”, коментира адвокат Свилен Овчаров от коалиция „За да остане природа в България”.

Екоорганизацията призова парламента за спешни законодателни промени, чрез които да се обявят за нищожни общите устройствени планове, одобрени без екологична оценка, както е в случая с Царево.

Освен това, „За да остане природа в България” настоява да се даде право за съдебна защита срещу решения по Закона за устройство на територията и за Черноморското крайбрежие, когато те нарушават екозаконодателството.