Храна за деца сираци и полусираци в продължение на три месеца осигуряват дарители на Българския червен кръст. Тя е по програмата "Топъл обяд". В село Долни Цибър учат близо двеста деца от първи до дванайсети клас с профилирани паралелки.

Училището е сред малкото, осигурили безплатни учебници за всички класове със собствени пари.

Безработицата в селото е една от най-високите у нас – около 85%, затова повечето ученици се нуждаят от подкрепа. 21 деца са сираци и полусираци, и са включени в програмата "Топъл обяд".

„Бяхме го заложили до Великден, но просто се увеличиха децата и за да ги обхванем на сто процента, се наложи да намалим малко дните”, коментира Мая Ройдева, директор на БЧК – Монтана.

„Много сме горди с тях! Това са ученици, които имат успех над 4,50. Сред тях има и трима пълни отличници. Въпреки неравностойното положение, децата са ни много добри!", коментира Галя Петкова, директор на СУ "Христо Ботев".

Сред отличниците са близначките Радостина и Аксиния, които ще кандидатстват медицина. Казват, че храната е вкусна, топла и здравословна.

Топъл обяд се финансира от партньорска мрежа за благотворителност и спонсори, а БЧК-Монтана има над 47% собствен принос.